Maturita – výpisy z přihlášek

Nejpozději do 20. prosince 2023 předá škola žákovi výpis z přihlášky. V případě nesouladu údajů ve výpisu se skutečným stavem žák zašle škole správné údaje do 5 dnů od obdržení výpisu.

Na výpisu z přihlášky bude uveden autentizační kód VPŽ, jehož prostřednictvím se od 2. ledna 2024 (ne dříve) budou žáci moci registrovat na výsledkovém portálu žáka .