Klub mladého diváka

Informace o členství v klubu získáte ve školní knihovně u Mgr. Štochlové.
V letošním roce zaplatí členové za 6 divadelních představení 750 Kč.
Možnost přihlásit se  do klubu končí 24. září 2023.

Je nutné vyzvednout si ve školní knihovně přihlášku do KMD.