Hrdinou za kazde situace (1)

Průběh akce v tělocvičně školy