20200129_110204

Ukázka prezentace na Úřadu práce.