Exkurze na Letiště Praha

Boing na letišti Praha
V rámci kariérového poradenství měli zájemci z řad žáků čtvrtého ročníku možnost zúčastnit se dne 28. 2. zajímavé akce „Poznejte práci na letišti zblízka!“
Exkurze nabídla žákům možnost podívat se tzv. do zákulisí letištního provozu. V rámci společné prohlídky jsme měli možnost ne jen vidět letiště jako cestující, ale právě jako jeho zaměstnanci. Průvodce s velkým zaujetím sděloval spoustu informací nejen o provozu letiště, ale také o letadlech. Poznali jsme na něm, že ho práce baví. Pro milovníky letadel bylo bonusem i to, že právě v době, kdy jsme se pohybovali po letištní ploše (samozřejmě pod dozorem našeho průvodce), vzlétal Boeing 787, který jsme tak mohli vidět pěkně zblízka. V prostorách kongresového sálu pak bylo možné se zaměstnanci letiště mluvit o jejich práci a dokonce si i některé úkony vyzkoušet.
Každý účastník si tak mohl z akce odnést zajímavou inspiraci do svého budoucího profesního rozhodování.