Exkurze do Poslanecké sněmovny

Pohled do sálu Poslanecké sněmovny

V pondělí 10. října t. r. proběhla exkurze do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Program začal promítnutím krátkého filmu o fungování politického systému ČR a poté následovala komentovaná prohlídka významných částí jedné z budov sídla PS. Měli jsme možnost nahlédnout do hlavního zasedacího sálu i jeho předsálí, galerie hostů, prostor poslaneckých kanceláří, tiskového střediska a také se seznámit s běžným chodem PS. Pro všechny žáky to bylo velmi přínosné a zajímavé, protože na podobná místa člověk zavítá jen párkrát za život.

V. Asplund, J. Zachová (4. C)