Exkurse v poslanecké sněmovně

Před budovou Poslanecké sněmovny

Dne 15. října 2021 se 4. C zúčastnila prohlídky poslanecké sněmovny.

Na začátku jsme zhlédli krátký animovaný film, který nám představil historii a význam poslanecké sněmovny. Poté jsme již zamířili přes bezpečnostní kontrolu do prostor Thunovského paláce, kde jsme si od průvodkyně vyslechli informace o minulosti tohoto místa a jeho aktuálním využití. Vrcholem prohlídky se stala návštěva hlavního jednacího sálu poslanecké sněmovny, jehož pozlacení a fresky na stěnách byly nedávno rekonstruovány.

Po krátkém představení chodu dolní komory parlamentu jsme měli možnost se volně projít v prostorách jednacího sálu a prohlédnout si hlasovací zařízení poslanců nebo pult mluvčího.

M. Lejsek, A. Kindrat (4. C)