Dnes jsem jako zastupitel

Žáci naší školy, kteří se zúčastnili akce "Dnes jsem jako zastupitel"

Dne 7. října t. r. se konala online konference Dnes jsem jako zastupitel. Tématem byla městská zeleň, ochlazení města a solární město. Konferenci organizovala Mgr. Hedvika Pánková Nejedlá z NF MODRÁ RYBKA, přítomni byli radní a zastupitelé – paní Mariana Čapková, radní Jan Chabr a Vít Šimral a náměstek primátora Pavel Vyhnánek. Akce se účastnily celkem 4 školy, které si připravily usnesení a pak o jednotlivých návrzích hlasovali při simulaci jednání zastupitelstva hlavního města Prahy. V druhé části konference byla prezentována vertikální farma – způsob pěstování plodin ve svisle naskládaných vrstvách.

Je čtvrtek 14. 10. 8 hodin ráno a my se scházíme před budovou Magistrátu hlavního města Prahy, kde na nás čeká organizátorka celé této akce paní Hedvika Pánková Nejedlá, která nás stručně seznamuje s pořadím žáků, kteří budou vystupovat a přednášet jednotlivé body návrhů usnesení. Tyto návrhy prošly hlasováním na online konferenci a nyní budou prezentovány živě před zraky zastupitelů v čele s primátorem Prahy Zdeňkem Hřibem.

Vstoupili jsme do budovy a následovalo setkání se zastupiteli, politiky a radními, které jsme už znali ze společné online konference. Ti nás seznámili s chodem celého magistrátu, informovali nás o tom, jak fungují hlasovací tabule a zodpověděli naše dotazy. Následně přišlo na řadu focení před řečnickým pultem, krátké občerstvení, probíhající v nervozitě z výstupu, a pak se šlo na věc.

Střídali jsme se u řečnickému pultu a představovali odhlasované body usnesení. Vše proběhlo v naprostém pořádku dle plánu. Usnesení sklidila u zastupitelů úspěch a my odcházeli od pultu s hlasitým potleskem.

Děkujeme vyučujícím i vedení školy, že nám umožnili zúčastnit se této akce.

Helena, Honza, Matěj (žáci 2. ročníku)