Exkurze u Obvodního soudu pro Prahu 2

Budova Obvodního soudu pro Prahu 2.

Dne 31. října navštívila naše třída (4. C) Obvodní soud pro Prahu 2. Domnívám se, že jen málokdy máme možnost chodit na zajímavé přednášky či výlety, a proto jsem vděčná za tuto příležitost získat nové informace z prostředí mimo školu.

Nevěděla jsem, co mohu od obvodního soudu očekávat, protože jsem se o soudní systém nikdy nezajímala. Představovala jsem si velkou soudní síň, přísného soudce sedícího uprostřed a ticho kolem něj. Nakonec jsem se mýlila a realita byla jiná. Paní soudkyně, Mgr. Lucie Vítková, byla velmi sympatická a charismatická žena, která svou přítomností ihned zaujala mou pozornost a získala můj respekt. Paní soudkyně a její bývalý asistent, pan Jan Lipert, nám mile zodpověděli všechny naše otázky, čehož si velmi vážím. Děkuji paní učitelce Hubové za příležitost zažít své první soudní jednání.

Thi Phuong Thanh Tran, 4. C

Díky této exkurzi jsem byla poprvé přítomna u soudního jednání. Bylo zajímavé a poučné pozorovat celý průběh. Nejvíce mě zaujala hlavní část, tedy výpovědi svědků. Vzala jsem si z toho ponaučení do života – při obchodování (a nejen při něm) mít spolupráci potvrzenou na papíře, nikoli jen slovy.

Pan asistent i paní soudkyně byli velmi milí a vstřícní. Ocenila jsem, že nám věnovali svůj volný čas, na dotazy odpovídali velmi široce, a doplnili tak naše vědomosti. Za tuto zkušenost velmi děkuji.

Viktorija Drašnarová, 4. C