Exkurze do Terezína

Exkurze do Terezína - výklad průvodkyně.

V pátek 18. října 2019 podnikly všechny třídy ze čtvrtých ročníků výlet do Terezína.

Po příjezdu jsme prošli branou s nápisem „Arbeit macht frei“ a ocitli jsme se v Malé pevnosti. Pevnost byla během 2. světové války využívána jako věznice gestapa. Viděli jsme zde jednotlivé cely, samotky, umývárny a popravčí místo. Pan průvodce nám vyprávěl hrůzné příběhy z tohoto období. Popsal nám, jakou měli vězni náplň svého dne, či jak se podařilo pouze třem vězněným utéci. Zajímavá byla i prohlídka úzkých podzemních chodeb. Velmi silným zážitkem byla návštěva krematoria a židovského hřbitova. Hned poté jsme se vydali do Muzea ghetta. Zde jsme spatřili Pamětní síň dětí, které v ghettu pobývaly – jejich kresby a básně. Naší poslední zastávkou byl kinosál, kde jsme zhlédli dva krátké dokumentární filmy.

Vidět katastrofální životní podmínky v ghettu nám všem nahánělo husí kůži.  Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací o životě a neživotě na tomto místě. Myslím, že to byl pro všechny velmi emotivní zážitek.

Adéla Včelišová, 4. D