Ekonomický trojboj v Dušní 2019

Zahájení soutěže.

Počátek června + OA Dušní = Ekonomický trojboj. Letos se této ekonomické soutěže pro žáky 3. ročníku pražských obchodních akademií zúčastnilo sedm tříčlenných týmů. Vítězem se stala ČAO Dr. Edvarda Beneše, Resslova 8. Druzí skončili žáci z OA Vinohradská a jako třetí tým z Českoslovanské akademie obchodní, Resslova 5.

Náš „dívčí“ tým ve složení Viktória K., Helena K. a Klára M. se tohoto klání zúčastnil (coby reprezentant pořádající školy) mimo soutěž a vedl si výborně! Dosažený počet bodů by býval stačil na stupně vítězů – na třetí místo!

„Naší první disciplínou byl kvíz, ten byl ze všech tří disciplín nejzajímavější. Získaly jsme 24 bodů a vyhouply se na první příčku v naší skupině soutěžních týmů,“ líčí své zážitky Helena.  Kvíz je zábavná část soutěže typu Riskuj, vyzývá k sázkám na vědomosti. Soutěžící vybírají otázky ze šesti oblastí ve čtyřech stupních obtížnosti. Nezáleží jen na vědomostech, ale i na ochotě riskovat. Za správné odpovědi lze získat tolik bodů, v jaké hodnotě byla zvolená otázka. Čím odbornější otázka, tím více bodů. Ale hráči mohou také taktizovat a hrát na jistotu.

Následoval test s 60 otázkami z ekonomiky a účetnictví. Někdy bylo možné i více správných odpovědí. Každý soutěžil sám a úkolem bylo přinést co nejvíc bodů pro tým. „Tady jsme se všechny pěkně zapotily, ale nakonec z toho byl třetí nejvyšší počet bodů,“ říká Helena a dodává: „Poslední disciplínou byla prezentace. Té jsme se bály, jelikož ani jedna z nás nemá ráda prezentování na veřejnosti. A upřímně –  měly jsme co dělat, abychom to v daném čase stihly. Ze svého vystoupení jsme neměly nejlepší pocit, ale nakonec z toho bylo 3. místo!“

Do poslední části soutěže totiž postupuje jen pět nejlepších týmů. Ty musí prokázat odbornost i další dovednosti: na základě odborného článku připravit bez pomoci internetu, mobilu či chytrých hodinek powerpointovou prezentaci, prokázat schopnost spolupracovat ve skupině a předvést výsledky své práce před publikem. Hodnotila se odborná správnost, technické provedení, aktivní zapojení všech členů týmů, doplnění o vlastní vědomosti.

Vítězům gratulujeme, všem soutěžícím děkujeme za účast i předvedené výkony a těšíme se na viděnou v červnu 2020!