dadaismus-ve tride3

Tvorba psaní ve stylu dadaismu ve skupinách.