Avantgarda v literatuře

Tvorba ve stylu dadaismu.

Třída 3. A se proměnila v básníky. V hodinách českého jazyka a literatury si vyzkoušeli tvůrčí práci s jazykem. Stali se z nich avantgardní básníci, zkoušeli si práci s „osvobozenými slovy“.

Na vlastní kůži zjistili, že nás jazyková pravidla podvědomě dost svazují a že pracovat se slovem jinak než jsme běžně zvyklí, není tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát.

S jejich básnickými pokusy se můžete seznámit v přiložených ukázkách.

Všichni básníci si zaslouží pochvalu, protože pro mnohé z nich nebylo vůbec jednoduché se do tvůrčí práce s jazykem pustit.

Avantgarda v literatuře 3A-dada

Avantgarda v literatuře 3A-kaligram