Krajské kolo celostátní soutěže Ekotým 2018

I v letošním školním roce pořádala naše škola 25. září 2018 Krajské kolo celostátní soutěže Ekotým. Soutěže se zúčastnilo 8 týmu ze sedmi pražských obchodních akademií, takže konkurence byla opravdu veliká. Zvítězil náš ekonomický tým složený z žáků 4. ročníku (Jakub Číst více

Exkurze II. C do firmy Lach-ner v Neratovicích

V prvním týdnu nového školního roku nám nabídl pan profesor Pumpr, za odměnu jako třídě s nejlepším prospěchem, které učí, exkurzi do chemičky Lach-ner v Neratovicích. Exkurze se měla konat 21. září, vstup by byl zdarma a lístek na vlak by si měl každý Číst více

Lyžařský kurz 1. ročníků

Pokyny pro úhradu lyžařského kurzu – Rakousko Zettersfeld 28. 1. – 3. 2. 2019 Číslo účtu ČNB: 20001-23830031/0710 Variabilní symbol: na prvních dvou místech uveďte číslo kurzu 01, na dalších místech datum narození žáka ve tvaru DD MM RRRR (např. Číst více

Adaptační kurz prvních ročníků

Tak jako každý rok vyrazili naši noví prváci na adaptační kurz. Proběhl hned na začátku školního roku, aby pomohl nově příchozím žákům zapojit se do třídního kolektivu a vzájemně se seznámit. Letos jsme vyrazili na dvě skupiny. Jedna jela do Číst více

Volnočasové aktivity ve šk. roce 2018/2019

V letošním škoním roce se mohou žáci 1.-4. ročníků přihlásit do 15 odpoledních kroužků. Po rozkliknutí se rozbrazí přesný popis volnočasových aktivit, den a hodina začátku. Vyplněné přihlášky a peníze vybírají vyučující, kteří jsou uvedeni jako garanti kroužků. Na ně Číst více

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na SŠ

Škola i v letošním roce nabízí přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na SŠ. Zájemci se mohou přihlásit buď samostantně na jeden kurz (český jazyk a a literatura, matematika), ale i na oba kurzy zároveň. Kurzy probíhají vždy 1x za 14 Číst více

Učebnice pro žáky 2.-4. ročníku

Seznam doporučených učebnic pro 1. ročníky naleznete v záložce pro zájemce o studium. 2.-4. ročníky pro školní rok 2018/2019  Obor  2. ročník  3. ročník  4. ročník  Obchodní akademie seznam_ucebnic_OA_18-19-2 seznam_ucebnic_OA_18-19-3 seznam_ucebnic_OA_18-19-4  Ekonomické lyceum seznam_ucebnic_EL_18-19-2 seznam_ucebnic_EL_18-19-3 seznam_ucebnic_EL_18-19-4  Informační technologie seznam_ucebnic_IT_18-19-2 seznam_ucebnic_IT_18-19-3 Číst více

Podzimní termín MZ

Společná písemná část MZ se uskuteční na spádové škole ve dnech 3.-5. 9. 2018 podle jednotného zkušebního schématu. Praktická maturitní zkouška se píše pro všechny obory 6. 9. 2018 od 8 hod. Ústní část společné i profilové zkoušky se uskuteční Číst více