Adaptační kurz prvních ročníků

Tak jako každý rok vyrazili naši noví prváci na adaptační kurz. Proběhl hned na začátku školního roku, aby pomohl nově příchozím žákům zapojit se do třídního kolektivu a vzájemně se seznámit. Letos jsme vyrazili na dvě skupiny. Jedna jela do Českého ráje a druhá do Krkonoš. Obě skupiny měly ale stejný úkol. Vzájemně se poznat, podpořit společnou spolupráci a vytvořit si pohodu a důvěru mezi sebou ve svých třídních kolektivech. Program kurzu byl velmi nabitý. Aktivity probíhaly v průběhu celého dne. Některé se žákům velmi líbily, do jiných se jim příliš nechtělo. Některé zvládli bez problémů, jiné museli několikrát zkoušet. V každé třídě se postupně ukazovalo, kdo je na co dobrý, a jak to zařídit, aby skupina vzájemně fungovala. Z adaptačního kurzu už se všichni vraceli spřátelení, otrkaní a plni elánu do společného působení ve škole.  A jelikož i počasí nám tentokrát přálo, můžeme směle říci, že letošní kurz se vydařil.

Pár reflexí od žáků:

„Adaptační kurz probíhal tři dny a skoro všichni žáci si ho vychutnávali plnými doušky.“

„Místo, kde jsme byli, bylo super. Bylo tam hodně prostoru a hezké prostředí. … Program docela šel, některé aktivity byly velmi dobré a zábavné, ale některé byly nudné.“

„Aktivity na kurzu jsem si užil. Nejvíc se mi líbil slepý fotbal, flusačka, dvacet sedmička…“

„Poloha fajn, lidi fajn, jídlo dobré. Aktivity jak kdy. … Adaptační kurz ale splnil účel. Adaptoval jsem se a seznámil.“

„Další den přišly aktivity na spolupráci, které byly celkem fajn – obzvlášť „Hutututu“.“

„Bylo fajn, že jsme se v osobním volnu mohli vzájemně navštěvovat a seznámit se tak i se žáky z ostatních tříd. Ale volna by mohlo být více.“

„Adaptační kurz byl lepší, než jsem čekal. Docela jsem si ho užil. Aktivity byly zábavné a dobře připravené.“

Redakce a žáci 1. E