Zeměpisná olympiáda

nejlepší žáci v zeměpisné olympiádě

V prosinci minulého roku se uskutečnilo školní kolo zeměpisné olympiády, kterého se zúčastnilo celkem dvacet žáků z prvních, druhých a třetích ročníků. V testu soutěžící prokázali své všeobecné vědomosti, logické uvažování i orientaci v grafech. Se zadanými úkoly se nejlépe vypořádal Max Polanský z 1. C s výsledkem 28 bodů z celkově 30 možných. Na druhém místě skončil Dominik Šebor z 3. E a na pěkném třetím místě s nepatrným rozdílem se umístil Jakub Neubauer rovněž z 3. C. Také ostatní soutěžící se s otázkami vypořádali statečně, za což všem patří upřímná pochvala.

Všem zúčastněným gratulujeme k výsledku a postupujícím přejeme hodně štěstí v dalším kole.

Iveta Jelínková