Zeměpisná olympiáda

žáci při soutěži

V pondělí 9. ledna 2023 se uskutečnilo školní kolo zeměpisné olympiády, kterého se zúčastnilo celkem dvanáct žáků ze všech ročníků. V testu soutěžící prokázali své všeobecné vědomosti, logické uvažování i orientaci v grafech. S testem se nejlépe vypořádal Jan Holub z 2. C, na druhém místě skončil Marek Humeňuk ze 4. A a na pěkném třetím místě s nepatrným rozdílem se umístil Jakub Neubauer rovněž z 2. C. Také ostatní soutěžící se s úkolem vypořádali statečně, za což všem patří upřímná pochvala.

Soutěžící na 1. až 3. místě se budou ucházet o účast v obvodním kole, které se uskuteční dne 22. února tohoto roku.

Všem zúčastněným gratulujeme k výsledku a postupujícím přejeme hodně štěstí v dalším kole.

Iveta Jelínková