Zájezd do Polska

společné foto v solném dole

Od 10. do 12. května t. r. jsme jako žáci třetích ročníků měli možnost absolvovat zájezd do Polska. První den jsme navštívili solný důl Vělička, který je zapsán na Seznamu světového dědictví UNESCO. Další den jsme se podívali do Krakova, kde jsme viděli hrad Wavel a Staré Město. Odpoledne jsme jeli na exkurzi do koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau. Poslední den jsme se zastavili na prohlídku Wroclawi, Evropského hlavního města kultury roku 2016. Prošli jsme hlavní památky města a navštívili expozici Hydropolis, která je věnována vodě. V Polsku se nám líbilo a děkujeme vyučujícím za zorganizování akce.

 

Helena Vacovská (3. E)