Začátek školního roku 2022/2023

Školní rok 2022/2023 bude zahájen 1. září 2022 v 8 hod.