Začátek školního roku 2022/2023

Školní rok 2022/2023 bude zahájen 1. září 2022 v 8 hod.

Výuka bude končit : 1. ročníky v 10:30 h, 2.-4. ročníky v 8:45 hod.