Vrácení knih do školní knihovny

Žáci 4. ročníku musí odevzdat zapůjčené knihy do 20. dubna 2024.