Vocaroo Online voice recorder

Logo programu Vocaroo

Žáci skupin 3. C1 a 3. C2 na asynchronní výuku dostali zadaný kreativní úkol. Každý měl nahrát svůj hlas na 10 minut na probírané témata New Success Intermediate Unit 1- Unit 5.  Oceňuji hlavně snahu žáků používat bohatou slovní zásobu.

Měli na výběr následující témata:

1. Clubs; 2. Societies; 3. University life; 4. Lifestyles; 5. Relationships;; 6. Appearance; 7. Clothes and accessories; 8. Computers; 9. Communications; 10. Technology; 11. Crime and punishment; 12. Family life/Relationships; 13. Chores; 14. Personality; 15. School; 16. Ecology and the environment; 17. The natural world;18. Natural disasters.

Zpětná vazba ze třídy:

Já i zbytek třídy si myslíme, že nahrávání hlasových zpráv v angličtině, je dobrá příprava na maturitu. Všichni potřebujeme zlepšit svůj mluvený projev v cizím jazyce. Také se nám líbí velký výběr z témat, na která můžeme mluvit. Úkol nám tedy vyhovuje,

Nahrát svůj hlas si můžete vyzkoušet i vy  vocaroo.

vyučující ANJ