Veletrh fiktivních firem

logo fiktivní firmy

Ve dnech 22. 3. až 23. 3. 2023 se fiktivní firma Sfrída, s. r. o. složená ze žáků třetích ročníků zúčastnila 28. mezinárodního online veletrhu fiktivních firem, pořádaný studentskou firmou Antre, s. r. o. Žáci na veletrhu měli možnost obchodovat s ostatními firmami anebo se například účastnit odborných přednášek. Hlavní pro hodnocení firmy však byly soutěže, např. soutěže o nejlepší velikonoční leták, nejlepší katalog a nejlepší prezentaci, kde se umístili v horní polovině ze všech zúčastněných firem. Zdaleka nejlépe se žáci umístili v soutěži o nejlepší reklamní spot, kde obsadili 8. místo. Celkově se fiktivní firma Sfrída, s. r. o. umístila na 15. místě z celkového počtu 52 firem.

David Schmelz, Jan Váňa