Vánoční besídka

Vánoční besídka byla plná písní v různých jazycích, které se na škole vyučují.

Sláva už je sníh…všude jen ne v Praze. To nám ale nevadí, protože si Vánoce připomínáme po svém – každoroční vánoční besídkou. Zúčastnily se jak třídy, tak i někteří jednotlivci, kteří se svým vystoupením snažili zpříjemnit čas Vánoc na naší škole.

Svůj talent zde předvedli žáci, kteří si připravili krátké scénky, nebo zde zahráli na hudební nástroje. Kromě toho zde zazněly tradiční vánoční koledy, a to jak české, anglické, také německé a dokonce i španělské.

Závěrem bychom chtěli moc poděkovat všem, kteří se na přípravě tohoto dne podíleli, profesorskému sboru za organizaci a účastníkům za jejich skvělá vystoupení.