Vánoce U Salvátora

Tóny varhan se rozezněly ve středu před vánočními svátky v kostele U Salvátora, kde se konal již tradiční – tentokrát benefiční koncert naší školy.  V bohatém programu zazněly vánoční písně a koledy v češtině i ostatních cizích jazycích, které se u nás vyučují – v angličtině, španělštině, němčině, francouzštině a ruštině. Hudbu a zpěv střídalo mluvené slovo – báseň Jana Skácela a Čapkův fejeton Praha ve sněhu. Atmosféru na Starém Městě před sto lety a dnes zase navodila scénka žáků 2. a 3. ročníku.  Návštěvníci koncertu využili této slavnostní příležitosti a přispěli svými dary na dobrou věc – na Konto Bariéry byla odeslána částka 5 395 Kč.