Učitelé v rolích žáků

Ilustrační foto k diskuzi o obchodní angličtině

Role  žáků při distanční výuce si vyzkoušeli minulý čtvrtek vyučující angličtiny naší školy.  Zúčastnili se  on-line workshopu, vedeného Angličanem Chrisem Kirbym, bývalým kariérním úředníkem  Evropské unie.  V této souvislosti byl zajímavý i jeho názor na Brexit,  podle  pana Kirbyho není odchod Velké Británie z Evropské unie pro jeho zemi výhodný.

Jak píší Angličané formální dopisy? Odrážejí námi používané učebnice  současnou praxi ve Velké Británii?  Ve své prezentaci Chris Kirby  shrnul  nejen základní principy formální a neformální písemné komunikace v angličtině, ale uvedl  i některé praktické příklady a zodpověděl i spoustu dotazů.

„Kulatý stůl“  byl ve všech ohledech přínosný, vždyť naučit žáky anglicky  komunikovat  v odborných a profesních kontextech, například v administrativě,  je  jedním z cílů výuky angličtiny na naší škole.

PK ANJ