Třídní schůzky

Třídní schůzky 10. 11. 2020 od 17:30 h budou on-line. Žádáme zákonné zástupce, aby se připojili přes Google Classroom. Informace k připojení obdržíte od třídních učitelů.
Schůze Rady rodičů bude svolána po znovuotevření škol.