Jeden svět na školách

Promítání dokumentární filmu s názvem Follow me.