Studentem v EU

žáci při besedě

V pátek 8. března 2024 jsme se v rámci Společenskovědního semináře zúčastnili workshopu v Evropském domě na téma Studentem v EU.

Na začátku jsme byli krátce seznámeni s obecnými informacemi o EU a pomocí anonymního hlasování jsme mohli vyjádřit své názory na aktuální témata nebo se na cokoli zeptat. Diskuze byla po celou dobu workshopu provázena prezentací.

Pak přišla řada na zpracování skupinových projektů věnovaných jednotlivým orgánům EU, což nám umožnilo aktivně se zapojit do workshopu a nebýt jen pasivními posluchači.

Nakonec nám byly představeny hlavní organizace, díky nimž lze vycestovat do zahraničí, ať už za účelem práce nebo dobrovolnické činnosti.

Akce byla velmi přínosná a jsme rádi, že jsme měli možnost se jí zúčastnit.

N. Znamenáčková, A. Reitschlägerová (4. C)