STAK – Sportovně-turistický a adaptační kurz

STAK 21 úvodní obrázek

Druhý týden v září se konal adaptační kurz žáků prvních ročníků naší školy. Jeho průběh byl letos upraven vzhledem k aktuální epidemiologické situaci. Program probíhal v Praze, každá třída procházela týdnem podle svého harmonogramu. Ale i přes tyto překážky se kurz vydařil a určitě se žákům do školy a do nového kolektivu již chodí mnohem lépe.

Adaptační kurz

Ve dnech 6. až 10. září 2021 se naše třída zúčastnila seznamovacího kurzu. Jeho cílem bylo poznat se s novými spolužáky, adaptovat se v novém prostředí, trochu si hrát a trochu sportovat.

V pondělí jsme absolvovali návštěvu ZOO, spojenou s ornitologickou přednáškou. Potom jsme si fotili naše oblíbená zvířata a povídali si o nich. Na úterý připravili profesoři tělocviku sportovní den ve Žlutých lázních. Hrát plážový volejbal a vyzkoušet si paddleboard nás opravdu bavilo. Ve středu byl naplánovaný výlet do Prokopského údolí. Počasí se opravdu vydařilo, ale trasa se některým zdála příliš dlouhá. Ovšem pobavili jsme se při poslouchání odpovědí na “filozofické” otázky, která nám na začátku trasy rozdala třídní učitelka a nad kterými jsme během cesty přemýšleli.

Na další dva dny se nás ujala agentura Wenku, ve čtvrtek jsme s ní trávili den ve škole a hráli různé hry a v pátek se skoro to samé odehrálo v Letenských sadech. Některé hry nás opravdu zaujaly – závody v tělocvičně a “stavba auta” na Letné.

Tento týden se vydařil a myslíme si, že nám pomohl lépe se poznat a prolomit bariéry mezi námi.

kolektiv žáků 1. E

Adaptační kurz 1. A

Třída 1. A absolvovala před týdnem adaptační kurz, jehož cílem bylo stmelení nového kolektivu. Bohužel vzhledem k aktuální situaci s koronavirem jsme nemohli absolvovat kurz s přespáváním, proto byl jen formou různých jednodenních aktivit.

První dva dny kurzu organizovala agentura Wenku. Program obsahoval různé společenské hry a aktivity, při nichž byla potřeba spolupráce celé třídy. V pondělí se aktivity odehrávaly v budově školy, následující den na Letenské pláni.

Ve středu jsme měli sraz na Masarykově nádraží, odkud jsme jeli vlakem do Řeže a zpět jsme se vraceli pěšky. Po cestě jsme potkávali repliky mnohonásobně zmenšených planet sluneční soustavy. Výlet byl zakončen na bohnickém hřbitově bláznů.

Ve čtvrtek jsme navštívili pražskou ZOO, měli jsme i odbornou přednášku o biodiverzitě.

To nejlepší na konec bylo v pátek. Jeli jsme do Žlutých lázní, kde jsme měli sportovní den. Začal rozcvičkou, pak následoval turnaj v beachvolejbalu a nakonec jsme si vyzkoušeli paddleboard na Vltavě.

Myslím si, že i přes koronavirová omezení byl adaptační kurz úspěšný a líbil se.

kolektiv žáků 1. A