Sportovní den

27. června 2023 se koná sportovní den pro žáky školy. Pokyny k organizaci obdrží žáci od třídních učitelů.