Školská rada

Setkání Školské rady se uskuteční 24. října 2017 od 17 hod. v ředitelně školy.