Školní kolo dějepisné olympiády

Nejlepší účastníci soutěže

Závěr listopadu nám tentokrát přinesl i školní kolo dějepisné olympiády. Letošní ročník s názvem „Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy, Morava, Slezsko). Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa“ opět přilákal ve středu 29. 11. několik zájemců o historii. S testem, ve kterém měli soutěžící prokázat orientaci v mapách, obrázcích i schopnost o historii přemýšlet, se nejlépe vypořádala Ekaterina Krylova (4. C). Druhé místo obsadil další letošní maturant Matěj Manich (4. D). Třetí skončil  František Dudek (3. B) a velmi těsně za ním (až na základě rozřazovací otázky) Martin Hofmann (2. E). Ačkoliv už tito žáci výuku dějepisu nemají, všichni se stali úspěšnými řešiteli. Účast v obvodním kole, které se uskuteční v lednu, má jistou vítězka. K reprezentaci naší školy jsou dle pravidel soutěže nominování i soutěžící na 2. a 3. místě.

Všem zúčastněným děkujeme za účast, gratulujeme k výsledkům a postupujícím přejeme hodně štěstí v dalším kole.

Martin Vychytil