Projekt „Otevřené Česko“

Prezentace k tématu migrace.

V rámci projektu „Otevřené Česko“ si žáci třídy 3. C měli možnost vyslechnout v hodinách SPK dvě přednášky zaměřené na prevenci xenofobie a rasismu. Realizátorem projektu je společnost Centrum demokratického vzdělávání.

První interaktivní přednáška se zabývala tématem migrace. Přednášející se nás snažil informovat o aktuálních problémech uprchlictví a migrace. Vysvětlili jsme si jednotlivé pojmy a sami se velmi aktivně zapojili do diskuze.  Přednáška byla nakonec dost akční, jednak díky debatě, která se k tématu rozvinula, ale bezpochyby také díky originalitě přednášejícího. „Tukan“ nejen že prokázal znalost tématu, ale vše obohatil ukázkou projektu (videoklipu), na kterém se podílel a který aktivně vytvořil společně s migranty v ČR. Navíc svou přednášku zakončil ukázkou tzv. slam poetry, což bylo vskutku originální.

Druhé setkání bylo zaměřené na Ukrajinu, což byla země, kterou jsme si z nabízených možností vybrali. Přednášet tentokrát přišla slečna, která z Ukrajiny pochází. Jelikož je Ukrajina její rodná země, tak nás obohatila ne jen množstvím informací, ale právě autentičností svého vystoupení. Měla připravenou prezentaci, díky které jsme se dověděli o Ukrajině spoustu věcí a mohli jsme si doplnit své znalosti. Viděli jsme nádhernou karpatskou přírodu, růžová jezera, památky, domy a paneláky v Kyjevě, na kterých jsou velké fasády překrásně vymalované. Dozvěděli jsme se o historii, o Oranžové revoluci, o celosvětově známé havárii v Černobylu, také o největším letounu světa Antonov 225, o nejhlubším metru na světě, které se nachází v Kyjevě, probrali jsme tradice a typická jídla Ukrajiny.  Ukázala nám Ukrajinou z té nejlepší stránky. Přednáška byla z části interaktivní. Část prezentace byla formou hry, která byla založena na principu poznávání fotografií z Ukrajiny a z Česka. Cílem bylo rozeznat, která místa jsou z Česka a která z Ukrajiny. Ač se to může zdát snadné, opak byl pravdou.

Obě přednášky byly velice přínosné a doplnily nám naše vědomosti.

Závěrem krátký citát přímo od přednášejících:
„Dostat vztahy do osobní roviny je základem porozumění.“

(Text byl vytvořen na základě zpětných vazeb žáků 3. C.)