Praha stokrát jinak

Práce žáků v propojení znalostí němčiny, informatiky - místa Prahy, která mají rádi.

Své znalosti němčiny a dovednosti v oblasti práce s výpočetní technikou spojili žáci 4. A a 4. B v rámci projektu Praha mýma očima. Žáci nafotili zajímavá, málo známá zákoutí Prahy, ale i místa turisty tradičně navštěvovaná, ke kterým mají osobní vztah. Ve svých pracích dokázali nejen to, že umějí vytvořit prezentaci se všemi formálními požadovanými náležitostmi, že jsou kreativní a nápadití, že se ke své práci umí na úrovni vyjádřit v cizím jazyce, ale i to, že mají krásný vztah ke svému okolí a městu, kde studují a mnozí z nich žijí.