Obvodní kolo dějepisné olympiády

Logo dějepisné olympiády

Dne 24. března 2022 proběhlo v Domě dětí a mládeže na Vinohradech obvodní kolo dějepisné olympiády za Prahu 1 a 2. Obchodní akademie Dušní byla reprezentována tříčlennou delegací. Z našich žáků se nejlépe umístil David Ferbar (1. E), který obsadil 8. místo v kategorii za Prahu 1 a stal se úspěšným řešitelem. Postup do krajského kola mu unikl až z kapacitních důvodů (za Prahu může do krajského kola postoupit maximálně 35 soutěžících). David na soutěž vzpomíná: „Samotný test byl neskutečně náročný. Moc tomu nepomáhalo ani prostředí, ve kterém se olympiáda odehrávala, jelikož jsme byli obklopeni převážně samými žáky 4. ročníků z nejrůznějších gymnázií. K testu nestačily pouze samotné znalosti dějepisu, ale velký důraz se kladl na uvědomění si a pochopení souvislostí mezi jednotlivými šlechtickými rody a osobnostmi. Kromě toho test vyžadoval znalosti map, grafů, erbů a porozumění textu. Nevím, jestli to je pouze mým zapálením pro dějepis, ale já jsem si ve výsledku vše neskutečně užil, ať už to byla příprava nebo samotný test. Jsem tedy rád, že jsem měl minimálně tu možnost zúčastnit se a naučit se něco nového z dějepisu.“

Terezie Říšská (1. B) skončila na 10. a Lucie Krupičková (1. B) na 12. místě.

Všem žákům děkujeme za reprezentaci školy a věříme, že za rok už do „kraje“ postoupíme.

Text: David Ferbar a PhDr. Mgr. Martin Vychytil