Foto_DEO_2

Soutěžící v budově, kde se konala soutěž.