Nehodou to začíná

Nehodou to začíná - telefon

Ve dnech 7. a 8. prosince 2022 se žáci naší školy zúčastnili preventivního programu Nehodou to začíná, který má za cíl snižovat rizikové faktory v chování mladých účastníků silničního provozu s důrazem na slušné chování a vlastní odpovědnost. Žáci se zde seznámili s problematikou používání mobilního telefonu za volantem, dozvěděli se o nutnosti používání bezpečnostních pásů, o dodržování bezpečné vzdálenosti mezi vozidly a dalších pravidlech silničního provozu. V programu vystoupil i jeden z předních českých odborníků na prevenci drogové závislosti PhDr. Ivan Douda, který upozornil na nebezpečí užívání návykových látek ve vztahu k řízení.

Byl to velmi zajímavý pořad, v němž žáky zaujaly zejména vstupy jednotlivých odborníků z praxe, názorné ukázky dopravních nehod, statistiky, crash testy i osobní příběhy. V závěru proběhla simulace poskytnutí účinné první pomoci při autonehodě, která v každém zanechala silný dojem.

Miroslava Gardášová