Návštěva Amerického centra

pohled do sálu při přednášce

Dne 3. 6. 2024 třídy 3. D a 3. E navštívili Americké velvyslanectví. Zde nás přivítal velvyslanec Tod Jurkowski, který nejprve pohovořil o sobě, své práci a vůbec významu práce na velvyslanectví. Jeho dalším bodem, o kterém se zmínil, byly česko-americké vztahy a známé osobnosti. Nakonec se zaměřil na Americké centrum, které podporuje různé programy týkající se studia, brigád a práce v USA. Pohovořil o podmínkách a výhodách jednotlivých programů. Po skončení akce jsme měli možnost si Americké centrum ještě prohlédnout a navštívit jeho knihovnu a zajímavé prostory. Určitě bychom chtěli na tuto novou spolupráci navázat i v budoucnosti, jelikož se žáci dostanou do styku s rodilým mluvčím a dozvědí se zajímavé informace o práci nejen na velvyslanectví, ale i v USA.