Krajské kolo konverzační soutěže v ruském jazyce

Soutěžící - společné foto

Ve středu 19. 4. 2023 hostila naše škola již popáté nejlepší ruštináře z celé Prahy. Soutěžící byli rozděleni do 4 kategorií (ZŠ a víceletá gymnázia, SŠ I – 1. a 2. ročník, SŠ II – 3. a 4. ročník a SŠ III – pro žáky ze zemí východní Evropy). Postupně na ně čekal poslech, konverzace na vylosované téma a řešení jazykové situace. Naši školu reprezentovali Natálie Freslová (2. D) a Denys Barnyč (4. D). Natálie skončila na druhém místě a do ústředního kola je nominována jako náhradník. V nejvíce vyrovnané kategorii SŠ III obsadil Denys čtvrté místo (od bronzu ho dělilo jen horší skóre v konverzační části a na vítězku ztratil pouhé 2 body). Oběma žákům děkujeme za reprezentaci naší školy a přejeme jim úspěch v závěru školního roku, Denysovi pak zejména při maturitní zkoušce.

Za zkušební komisi

Martin Vychytil