Krajské kolo konverzační soutěže v ruském jazyce

Předávání cen nejlepším soutěžícím.

Ve středu 20. 3. 2019 hostila naše škola již podruhé nejlepší ruštináře z celé Prahy. Soutěžící byli rozděleni do 4 kategorií (ZŠ a víceletá gymnázia, SŠ I – s výukou RJ do 3 let, SŠ II – s výukou RJ s více než 3 roky a SŠ III – pro žáky ze zemí bývalého SSSR kromě Ruska). Postupně na ně čekal poslech, konverzace na vylosované téma a řešení jazykové situace. Naši školu reprezentovala z důvodu absence Daniely Viesnerové pouze Ivana Riško (4. A). Po velmi vyrovnaném boji, kdy zaostala za vítězkou pouze o bod, získala v kategorii SŠ III 2. místo. Ivaně gratulujeme k výsledku, děkujeme jí za reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů nejen u maturitní a přijímací zkoušky na VŠ, ale i v osobním životě.

za zkušební komisi
Martin Vychytil