Konverzační soutěž1

vítězné trio při předávání cen