Hrdinou za kazde situace (8)

Průběh akce v tělocvičně školy