Hrdinou za kazde situace (7)

Průběh akce v tělocvičně školy