Hrdinou za kazde situace (6)

Průběh akce v tělocvičně školy