Hrdinou za kazde situace (5)

Průběh akce v tělocvičně školy