Hrdinou za kazde situace (4)

Průběh akce v tělocvičně školy