Hrdinou za kazde situace (3)

Průběh akce v tělocvičně školy