Hrdinou za kazde situace (2)

Průběh akce v tělocvičně školy