Fotografická soutěž 2021

Předávání cen

V letošním školním roce se uskutečnil 3. ročník fotografické soutěže. I v tomto ročníku byla odbornou komisí zvolena 3 témata: U nás doma, Fyzika kolem nás a Hra. Každý žák školy mohl zaslat do soutěže až 3 fotografie. Odborná komise ocenila autory nejlepších fotografií v rámci každého tématu. Následně probíhalo celoškolní hodnocení fotografií, ve kterém se mohl zapojit každý žák i každý vyučující. Autoři nejúspěšnějších fotografií v celoškolním hodnocení byli taktéž odměněni. Fotografie ze soutěže byly použity pro tvorbu školního kalendáře.

Všem soutěžícím děkujeme za účast, vítězům gratulujeme.