Feel the (hi)story – události 17. listopadu 1989

Workshop k "Sametové revoluci".

V polovině ledna se třídy třetího ročníku ekonomického lycea v rámci hodin Společenské kultury zúčastnili workshopu doplňujícího tematiku celoročního projektu „30 let po sametu“. Tématem byla Sametová revoluce. Workshop byl pod hlavičkou spolku Stužák, který sdružuje aktivní studenty vysokých škol, kteří organizují aktivity pro žáky středních škol.

Právě věková blízkost lektorů, jejich vstřícný přístup, ale i připravenost a odbornost, se kterou přišli, byla velkým plusem celé realizace.

Přinesli podklady pro práci ve skupinkách, díky nimž se naši třeťáci podrobněji seznámili s příčinami, které vedly k událostem sametového převratu. Úkolem workshopu nebylo předat množství faktů, ale umožnit zúčastněným propojit znalosti, doplnit si je, uvědomit si kontext a ideálně o všem vzájemně diskutovat. Přesto, že se bouřlivá diskuse nerozběhla ani v jedné třídě, k prožitku i uvědomění věcí u mnohých došlo.

Známé informace a fakta se spojily s novými poznatky, a tak i přesto, že práci s textem mnozí žáci nemají rádi, byl projekt bez pochyby užitečný.